Nyheter

För Energiservice är säkerhet alltid första prioritet. Därför initierades 2019 det fleråriga utbildningsprogrammet Säkerhet Energiservice Skellefteå, kallat SES. Programmet omfattar alla aspekter av säkerhet och involverar hela personalstyrkan samt våra samarbetspartners.

SES står för att Energiservice ska vara en trygg och säker arbetsplats och i programmet arbetar vi för att minska olycksfall och tillbud i vår verksamhet, säger Olov Boman, vd på Energiservice.

SES är ett flerårigt program som omfattar alla aspekter av en trygg och säker arbetsplats. Rutiner, processer och inte minst beteenden och attityder är inkluderat.

Vi vet att olyckor ofta beror på den mänskliga faktorn. Genvägar och chansningar kan få förödande konsekvenser i vår verksamhet. Därför adresserar SES både vårt ansvar som arbetsgivare att skapa en sund och trygg arbetsmiljö samt individens ansvar och inställning till säkerhet. Vi tar det till och med steget längre och menar att det är en kulturresa där vi vill att skydd och säkerhet ska vara en naturlig del av vår vakna tid. Vi vill motverka olycksfall både på jobbet och hemma, säger Olov

I arbetet med SES har Energiservice hämtat inspiration från andra företag och branscher, till exempel har de tittat på hur gruv- och byggindustrin arbetar med kultur och beteenden för att öka säkerheten och minska antalet arbetsplatsolyckor.

SES bygger på samarbete mellan alla medarbetare på Energiservice där allas insatser räknas och är precis lika viktiga. Programmet lanserades i mars 2019 och pågår i flera år framöver. Alla anställda berörs genom alltifrån dialogmöten till föreläsningar. Energiservice har även tagit fram en speciell logotype som nu trycks på arbetskläder och hjälmar.

Ses handlar i grunden om respekt och omtanke för varandra och våra nära och kära. Ett olycksfall är ett för mycket. Därför vill vi skapa förutsättningar för att bära med oss SES i vardagen. Utrustningen blir en påminnelse för oss alla att säkerhet alltid är prioriterat. Vi vill motverka olycksfall både på jobbet och hemma så att vi kan SES i hemmet efter dagens slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfrågan på bredband är stor i Västerbotten och Energiservice ansluter dagligen nya villakvarter, sommarstugeområden och enskilda företag till fibernätet.

Vi tar ett helhetsansvar för leveransen. Vi projekterar, kontrakterar underleverantörer för grävning samt blåser och installerar fibern i fastigheten, säger William Khajeh, fibertekniker på Energiservice.

Energiservice har en grupp som arbetat med fiber sedan 2017 och som växer för varje år. Idag består den av sju tekniker som arbetar på fältet i alltifrån enskilda installationer till hela villakvarter

Uppdragen är varierande. Förutom att vi arbetar med tekniken så har vi också mycket kundkontakt. Eftersom det är vi som är ute på plats blir det enkelt för kunden att ha dialogen direkt med oss. Det är en fördel även för oss eftersom det ger bra struktur och kontroll på arbetet, berättar Wiliam.

Förutom installation av ny fiber så arbetar Energiservice även med löpande underhåll och åtgärdar problem som orsakas av t.ex. väder eller att någon gräver av en kabel.

Vi vet hur viktigt tillgång till internet är idag. Därför är det alltid prioriterat att snabbt få igång uppkopplingen igen, säger William.

Oavsett uppdrag så är målet alltid en trygg och säker anslutning. Energiservice arbetar efter branschens föreskrifter och alla tekniker går kontinuerligt utbildningar inom säkerhet, mätteknik och inom områden som gör att Energiservice kan garantera leverans av robusta fibernät.

Vi strävar efter att leverera en hundraprocentig kvalitet i våra fiberinstallationer, avslutar William.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiservice och Blaikenvind utvecklar sitt samarbete och tecknar ett fullserviceavtal där Energiservice tar helhetsansvar för service och underhåll av 60 tyska vindturbiner från Nordex i Blaiken vindkraftpark.

Avtalet med Blaiken är ett viktigt steg för Energiservice. Det är första gången vi tecknar den här typen av avtal och jag ser att det kan öppna dörren för fler fullserviceavtal”, säger Pontus Granberg, avdelningschef Vind på Energiservice.

Blaiken är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa med en produktion motsvarande årlig elanvändning för 160.000 lägenheter. I dagsläget är 99 vindturbiner installerade på kalfjället i den 236 kvadratkilometer stora parken i Västerbottens län.

Ett fullserviceavtal innebär att Energiservice tar helhetsansvar för det material och de reservdelar som krävs för att garantera turbinernas tillgänglighet. Totalt tolv av Energiservice anställda omfattas av avtalet. Arbetet utförs på dagtid av vindkrafttekniker, elektriker, mekaniker, en gruppchef och en planerare. Övrig tid finns en 24/7 beredskap som körs i samarbete med Skellefteå krafts driftcentral.

Energiservice underhåller Nordex vindturbiner installerade både på Blaiken vindkraftpark och även på vindkraftparken Storliden Jokkmokksliden utanför Malå och har stor kompetens kring produkterna.

Vi är väldigt glada över det här avtalet med Blaikenvind. Vi har haft en dialog och gemensam ambition att teckna ett fullserviceavtal ända sedan vi inledde samarbetet 2016”, säger Pontus Granberg.

Det nya avtalet innebär ett nytt sätt att arbeta. Vi får ett utökat ansvar och incitament att arbeta med förbättringsarbete. På sikt kommer det att utveckla hela Energiservice verksamhet vilket gör oss till en ännu starkare partner till våra kunder”, avslutar Pontus Granberg.

 

 

 

Efterfrågan på preventiva tjänster inom kabelsystem har på senare år ökat till följd av internationella etableringar i Sverige.
För att möta behovet investerar nu Energiservice, som en av få aktörer i Norrland, i en ny fullutrustad mätbuss.

I många länder är det en självklarhet att testa och verifiera kabelsystem innan en anläggning tas i bruk.
Med en ökad etablering av internationella aktörer i Sverige har efterfrågan på den typen av tjänster ökat
, säger Fredrik Lundström, mättekniker på Energiservice.

Energiservice har lång erfarenhet av att kontrollera kabelsystem i Sverige för kunder inom industrin och den offentliga sektorn.

Historiskt har vi oftast jobbat med problem som redan uppstått men med den nya mätbussen kommer vi att arbeta mer med förebyggande underhåll. Det gör att vi kan hitta och åtgärda svagheter innan de blir problem, säger Sara Sjöstedt, mättekniker på Energiservice.

Energiservice har fyra mättekniker som arbetar med diagnostik och felsökning. Arbetet görs på plats hos kunden.
I mätbussen finns ett system som kopplas upp mot kundens högspänningsanläggning. Uppkopplingen
möjliggör
att teknikerna kan testa, felsöka och analysera resultat så att rätt åtgärder planeras in.

Ett typiskt uppdrag för mätbussen kan innebära allt från flera månaders regelbundet arbete för att säkerställa elnätets eller kablarnas kvalitet inför drifttagning av en ny anläggning, till att hitta ett mindre fel på kablarna i en bostad.

Oavsett om det är ett litet eller ett stort jobb så sparas all data. Det gör att status på kabelkvaliteten kan jämföras över tid.

Vi rekommenderar alltid ett initialt test vid nybyggnationer och därefter ett regelbundet underhåll.
På så sätt kan onödiga problem som ofta blir kostsamma undvikas. Vart femte år är en bra tumregel
för preventivt underhåll
, avslutar Fredrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achilles Utilities Nordics & Central Europe (tidigare Sellihca / Connexio) är ett kvalificeringssystem för leverantörer till försörjningssektorn i Norr- och Centraleuropa. Energiservice har sedan tidigare varit medlem i energinätverket och leverantörsdatabasen Sellicha. Vi är glada att nu kunna informera om att Energiservice är fullt ut kvalificerat i Achilles Utilities NCE. 

Kvalificeringen gäller till 30 juni 2019.

 

 

Kontakt

Email: info [AT] es [DOT] se
Telefon: 0910-71 66 00

Adress

Energiservice
Kanalgatan 71
931 80 Skellefteå
certificate 18001-2007