Energiservice har fått uppdaterade ISO-certifikat

De två uppdaterade ISO-certifikaten ISO 14001 och ISO 45001 utfärdas av RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Certifikaten tilldelas Skellefteå Kraft AB med ingående bolag Skellefteå Kraft Elnät AB, Skellefteå Kraft Fibernät AB, Skellefteå Kraft Energihandel AB, Energiservice Skellefteå AB och Blaiken Vind AB. Certifikaten intygar att bolagen har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2005 samt ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt SS-ISO 45001:2018 vad gäller:

  • Produktion, distribution och utveckling av energi samt handel och försäljning av energi och kommunikationsrelaterade produkter och tjänster.
  • Leverans av underhållstjänster till energiproducenter och energianvändare i kommersiell verksamhet.

Certifikaten sträcker sig till 2025-07-05.