Som ett led i en pågående omorganisation inom Skellefteå Kraft-koncernen kommer vår verksamhet att flyttas till följande koncernbolag:

  • Energiservice Skellefteå AB
  • Organisationsnummer 559028-4310
  • Besöksadress: Kanalgatan 71B, 93180 Skellefteå
  • Fakturaadress: Box 395, 93124 Skellefteå
  • Moms-/VAT nummer: SE559028431001
  • Plusgiro: 77 54 69-0
  • Tel.nr: 0910-71 66 00
  • Web: http://www.es.se

Med anledning av ovanstående förändring vill vi uppmärksamma Er om att uppdatera Era kund-/leverantörsregister, med ovan stående information.

Eventuella frågor kan ställas till gerhard.lindwall@es.se