Olov Boman tillträder den 15 februari som VD för det nybildade underhållsbolaget Energiservice Skellefteå AB.

Inom koncernen Skellefteå Kraft bedrivs idag ett omfattande underhållsarbete för att säkra driften av företagets anläggningar. Underhållsinsatser, tillsyn, besiktning, och investeringsarbeten är viktiga både för driftsäkerheten och för att anläggningarna ska behålla sitt värde under hela dess tekniska livslängd.

För att effektivisera anläggningsunderhållet har det nya dotterbolaget Energiservice Skellefteå AB bildats. Bolaget startade sin verksamhet vid årsskiftet och nu tillträder den nye VD:n Olov Boman sin tjänst.

- Jag ser med spänning fram emot att få vara med från början av denna resa och det ska bli en mycket intressant utmaning att utveckla det nya bolaget till en betydande aktör inom underhållsbranschen de kommande åren. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Olov Boman.

Olov Boman är 45 år och kommer från Skellefteå. Han började på Boliden år 2000 och har haft olika chefsbefattningar inom koncernen. Sedan 2009 har han ansvarat för inköp av sekundära råvaror till Bolidens smältverk vid Boliden Commercial AB. Under åren 1995 – 2000 arbetade han som affärsområdeschef på AlimakHek AB.

För mer information kontakta:
Olov Boman
VD Energiservice
Mobil: 070-5637311
E-post: olov.boman@es.se