Energiservice i Skellefteå har utvecklat en helt ny produkt som kommer att underlätta bytet av olja i vindkraftturbiner väsentligt.

En oljesmord växellåda i ett vindkraftverk innehåller omkring 500 liter olja som behöver bytas ut efter tre till fem år. Turbinen sitter på 90-150 meters höjd och idag transporteras både den uttjänta oljan och den nya oljan upp och ned i verken via tunga, stora oljefat. Det är en tidskrävande hantering som även rymmer risker både för personalen som ska hantera oljan och för miljön. Den nya oljan behöver dessutom värmas upp innan turbinen kan användas på nytt, vilket gör att ett oljebyte kan innebära produktionssopp på upp emot två dygn.

Underhållsbolaget Energiservice Skellefteå har därför utvecklat en helt ny produkt som kommer att göra oljebytet både säkrare och snabbare.

"Vi har tagit fram en oljebytarvagn som rymmer tankar för både spillolja och ren olja. Via två slangar som dras från vagnen upp i vinkraftverket kan den gamla oljan tömmas ur växellådan och sedan kan ny olja pumpas upp, allt i ett slutet system som gör att personalen inte behöver göra tunga lyft eller komma i kontakt med oljan", säger Olov Boman, vd Energiservice Skellefteå. 

Vagnen har även förmåga att värma olja till arbetstemperatur innan vagnen transporteras ut till den turbin som ska servas. Under tiden som oljan värms sker också filtrering vilket gör kvaliteten högre och hållbarheten i turbinen längre.

"Med hjälp av oljebytarvagnen hinner oljan bytas i två vindkraftverk per dag, i stället för att det tar två dagar att byta oljan i ett verk. Vagnen kan även dras på medar, efter till exempel en bandvagn, vilket gör det möjligt att byta oljan i vindkraftverken året om", säger Olov Boman.

Energiservice Skellefteå ingår i Skellefteå Kraft-koncernen som under de senaste tio åren har varit drivande och ledande i utvecklingen av tekniker för vindkraft i kallt och isigt klimat.

"Att möjliggöra ett effektivt underhåll som klarar högt ställda krav på kvalitet, miljö och säkerhet har stor betydelse för möjligheten att bedriva vindkraftproduktion, inte minst i de förhållanden som råder i arktiskt klimat. Om Sverige ska nå de nationella målen om ett helt förnybart energisystem spelar storskalig, landbaserad, vindkraftproduktion i kallt klimat en betydande roll", säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Läs mer om denna unika oljebytarvagn här.