Nyheter

Robert Johansson är sedan den 12 september 2022 ny vd på Energiservice. Robert har lång erfarenhet av att arbeta med affärsplanering, processutveckling och förändringsledning. Han ser fram emot att få stärka bandet mellan Energiservice och övriga koncernen för att på bästa sätt stötta den stora samhällsomvandlingen som just nu sker i Skellefteå. 

Robert är född och uppvuxen i Kalix och har sin bakgrund inom Franke Futurum, där han arbetat i drygt 17 år. Han kommer senast från rollen som platschef i Byske, men har även med sig ingenjörsstudier i bagaget från både Luleå och Australien. Nu tar han över som vd för Energiservice och efterträder därmed Jonas Ellman. Efter sina första veckor på nya jobbet är han både stolt och imponerad av verksamheten. 

-       Energiservice är ett bolag med en stark entreprenörsanda och fantastiska medarbetare. Jag ser fram emot att få jobba nära dessa kunniga människor och tillsammans utveckla Energiservice och vårt band till koncernen, säger Robert Johansson, vd på Energiservice. 

Den stora samhällsomvandlingen som sker i Skellefteå har förändrat tidigare planer på att göra Energiservice till ett helt fristående bolag. Verksamheten har fått en central roll i koncernen för att säkra drift och underhåll när elnätet och infrastrukturen byggs ut. 

-       Min profil är inte affär utan snarare att få ihop processer, skapa synergier och stärka samverkan. Med den kraftiga expansion som Skellefteå står mitt i, blir det viktigt att Energiservice integreras närmare koncernen så att vi på bästa sätt kan stötta Skellefteås tillväxtresa, fortsätter Robert.

Energiservice har en spännande tid framför sig. Idag består verksamheten av tre verksamhetsben (exklusive projekt och marknad), vattenkraft, vindkraft och nätutbyggnad. Inom kort blir de fyra. 

-       Den pågående elektrifieringen av transportsektorn gör att vi nu bygger upp ett fjärde verksamhetsben – underhåll av laddinfrastruktur. Energiservice blir en viktig spelare för att bilarna ska kunna tanka el. Vi blir involverade i att bygga upp, installera och organisera underhållet av utrustningen. Vi kommer att arbeta med Skellefteå Krafts laddstationer men även OKQ8:s infrastruktur nationellt, berättar Robert. 

För att säkerställa att Energiservice förblir en attraktiv och säker arbetsplats kommer säkerhetsfrågor även fortsättningsvis ligga högst på agendan. 

-       Säkerhet är a och o i en bransch som vår. Jag kommer givetvis fortsätta vårt viktiga kulturarbete kring säkerhet. Det är en fråga jag brinner för. Alla som jobbar på Energiservice ska känna sig trygga med att de kommer hem från jobbet oskadda varje dag, avslutar Robert. 

Energiservice har fått uppdaterade ISO-certifikat

De två uppdaterade ISO-certifikaten ISO 14001 och ISO 45001 utfärdas av RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Certifikaten tilldelas Skellefteå Kraft AB med ingående bolag Skellefteå Kraft Elnät AB, Skellefteå Kraft Fibernät AB, Skellefteå Kraft Energihandel AB, Energiservice Skellefteå AB och Blaiken Vind AB. Certifikaten intygar att bolagen har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2005 samt ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt SS-ISO 45001:2018 vad gäller:

  • Produktion, distribution och utveckling av energi samt handel och försäljning av energi och kommunikationsrelaterade produkter och tjänster.
  • Leverans av underhållstjänster till energiproducenter och energianvändare i kommersiell verksamhet.

Certifikaten sträcker sig till 2025-07-05.

Anders Järvelä har tillträtt som tillförordnad vd för Energiservice under tiden som rekryteringen av Olov Bomans ersättare pågår. Sedan 2015 sitter Anders i styrelsen för Energiservice och ser fram emot att få ta en mer aktiv roll i företagets verksamhet.

Anders är Skellefteåbo sedan millennieskiftet och har arbetat inom energibranschen så länge han kan minnas.

- Jag har jobbat med alltifrån att rulla ut bredbandsnätet här i Skellefteå i början på 2000-talet till att ansvara för Skellefteå Krafts elproduktion och elförsäljning. Idag sitter jag i flera av koncernens bolagsstyrelser, bland annat som ordförande för Energiservice, säger Anders Järvelä, tillförordnad vd på Energiservice.

Anders kommer senast från att ha arbetat inom staben på Skellefteå Kraft med bland annat omvärld och strategi samt bolagsförvaltning. Nu ser han fram emot att få gästspela i den operativa verksamheten igen.

- Det ska bli jättekul att få vara med där det händer igen! Det är pulsen här som lockar mig mest. Skellefteå är under omvandling och vi har stora utmaningar att lösa tillsammans framöver när elnäten ska byggas ut, vattenkraften utvecklas och ny serviceverksamhet för laddinfrastruktur för alla elbilar ska ta form. Vi på Energiservice är en viktig spelare för att det ska kunna bli verklighet. Det gör att det här uppdraget känns extra kul, fortsätter Anders.

Ambitionen är att rekryteringsprocessen ska gå så fort som möjligt. Med intervjuer, uppsägningstider och säkerhetskontroller är Anders gissning att den nya vd:n är på plats senast till årsskiftet. Tills dess håller han ställningarna.

- Fokus för mig under den här tiden blir att säkerställa att vi fortsätter med den fina resa som Energiservice befinner sig på. Jag kommer att verka för att stärka våra relationer till koncernen och fortsätta med det viktiga kulturarbete som Olov sjösatte kring säkerhet. Att vi kommer hem från jobbet utan att skadas är jätteviktigt och ligger mig varmt om hjärtat, avslutar Anders.

Anders tillträdde tjänsten som tillförordnad vd den 24 februari 2021.

Tillförlitlig energiförsörjning blir allt viktigare. Vårt digitaliserade och elektrifierade samhälle är beroende av el och ett driftstopp kan bli både kostsamt och problematiskt. Energiservice minskar risken för strömavbrott genom att erbjuda regelbunden besiktning och uppgradering av elnätets ställverk. 

Energiservice har under de senaste två åren genomfört fem avancerade ställverksuppgraderingar i Skellefteå. Nyligen slutfördes den mest komplexa uppgradering av ställverket som förser stora delar av centrala Skellefteå med el. Operationen skedde helt utan driftstopp.

- Ställverket är som spindeln i nätet. Hit kopplas både högspänningskablar och elabonnenter. En uppgradering av ställverket i Skellefteås hjärta kräver både expertis, erfarenhet och gedigen planering. Därför är vi extra stolta över att bytet skedde helt störningsfritt, säger Örjan Stenman, projektledare för ställverksuppgraderingar på Energiservice. 

Ställverken har en avgörande roll i att förse oss alla med el. Därför är det viktigt att de underhålls löpande och uppgraderas vid behov. Energiservice har kompetensen att ta ansvar för hela arbetet från projektering och konstruktion till upphandling av material och installation. Det är något som våra högspänningskunniga medarbetare arbetar med varje dag. 

- Många anläggningar faller idag för åldersstrecket, vilket ökar risken för att de slutar fungera. Det i sin tur kan leda till kostsamma produktionsstopp och försämrad personsäkerhet. Skellefteå Kraft erbjuder högspänningsavtal, där vi regelbundet besiktigar ställverken, upptäcker brister samt planlägger och genomför nödvändiga uppgraderingar, fortsätter Örjan.   

Energiservice är experter på att göra dessa uppgraderingar och att välja rätt lösning utifrån kundens unika behov och förutsättningar. När ställverken uppgraderas till modernare varianter finns möjlighet för kunderna att höja tillförligheten ytterligare. 

- De nya ställverken innehåller intelligenta reläskydd som möjliggör snabba åtgärder om störningar uppstår i en kabel. Det gör att driftcentralen får bättre kontroll och kan göra omkopplingen på distans vilket förhindrar att kunden förlorar elen, avslutar Örjan. 

Energiservice tillhör en samhällsviktig funktion och jobbar aktivt för att skapa en säker och trygg miljö för anställda och kunder, detta oavsett omständigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 1 av 5

Kontakt

Email: info [AT] es [DOT] se
Telefon: 0910-71 66 00

Adress

Energiservice
Kanalgatan 71
931 80 Skellefteå
certificate 18001-2007