Nyheter

Tillförlitlig energiförsörjning blir allt viktigare. Vårt digitaliserade och elektrifierade samhälle är beroende av el och ett driftstopp kan bli både kostsamt och problematiskt. Energiservice minskar risken för strömavbrott genom att erbjuda regelbunden besiktning och uppgradering av elnätets ställverk. 

Energiservice har under de senaste två åren genomfört fem avancerade ställverksuppgraderingar i Skellefteå. Nyligen slutfördes den mest komplexa uppgradering av ställverket som förser stora delar av centrala Skellefteå med el. Operationen skedde helt utan driftstopp.

- Ställverket är som spindeln i nätet. Hit kopplas både högspänningskablar och elabonnenter. En uppgradering av ställverket i Skellefteås hjärta kräver både expertis, erfarenhet och gedigen planering. Därför är vi extra stolta över att bytet skedde helt störningsfritt, säger Örjan Stenman, projektledare för ställverksuppgraderingar på Energiservice. 

Ställverken har en avgörande roll i att förse oss alla med el. Därför är det viktigt att de underhålls löpande och uppgraderas vid behov. Energiservice har kompetensen att ta ansvar för hela arbetet från projektering och konstruktion till upphandling av material och installation. Det är något som våra högspänningskunniga medarbetare arbetar med varje dag. 

- Många anläggningar faller idag för åldersstrecket, vilket ökar risken för att de slutar fungera. Det i sin tur kan leda till kostsamma produktionsstopp och försämrad personsäkerhet. Skellefteå Kraft erbjuder högspänningsavtal, där vi regelbundet besiktigar ställverken, upptäcker brister samt planlägger och genomför nödvändiga uppgraderingar, fortsätter Örjan.   

Energiservice är experter på att göra dessa uppgraderingar och att välja rätt lösning utifrån kundens unika behov och förutsättningar. När ställverken uppgraderas till modernare varianter finns möjlighet för kunderna att höja tillförligheten ytterligare. 

- De nya ställverken innehåller intelligenta reläskydd som möjliggör snabba åtgärder om störningar uppstår i en kabel. Det gör att driftcentralen får bättre kontroll och kan göra omkopplingen på distans vilket förhindrar att kunden förlorar elen, avslutar Örjan. 

Anders Järvelä har tillträtt som tillförordnad vd för Energiservice under tiden som rekryteringen av Olov Bomans ersättare pågår. Sedan 2015 sitter Anders i styrelsen för Energiservice och ser fram emot att få ta en mer aktiv roll i företagets verksamhet.

Anders är Skellefteåbo sedan millennieskiftet och har arbetat inom energibranschen så länge han kan minnas.

- Jag har jobbat med alltifrån att rulla ut bredbandsnätet här i Skellefteå i början på 2000-talet till att ansvara för Skellefteå Krafts elproduktion och elförsäljning. Idag sitter jag i flera av koncernens bolagsstyrelser, bland annat som ordförande för Energiservice, säger Anders Järvelä, tillförordnad vd på Energiservice.

Anders kommer senast från att ha arbetat inom staben på Skellefteå Kraft med bland annat omvärld och strategi samt bolagsförvaltning. Nu ser han fram emot att få gästspela i den operativa verksamheten igen.

- Det ska bli jättekul att få vara med där det händer igen! Det är pulsen här som lockar mig mest. Skellefteå är under omvandling och vi har stora utmaningar att lösa tillsammans framöver när elnäten ska byggas ut, vattenkraften utvecklas och ny serviceverksamhet för laddinfrastruktur för alla elbilar ska ta form. Vi på Energiservice är en viktig spelare för att det ska kunna bli verklighet. Det gör att det här uppdraget känns extra kul, fortsätter Anders.

Ambitionen är att rekryteringsprocessen ska gå så fort som möjligt. Med intervjuer, uppsägningstider och säkerhetskontroller är Anders gissning att den nya vd:n är på plats senast till årsskiftet. Tills dess håller han ställningarna.

- Fokus för mig under den här tiden blir att säkerställa att vi fortsätter med den fina resa som Energiservice befinner sig på. Jag kommer att verka för att stärka våra relationer till koncernen och fortsätta med det viktiga kulturarbete som Olov sjösatte kring säkerhet. Att vi kommer hem från jobbet utan att skadas är jätteviktigt och ligger mig varmt om hjärtat, avslutar Anders.

Anders tillträdde tjänsten som tillförordnad vd den 24 februari 2021.

För Energiservice är säkerhet alltid första prioritet. Därför initierades 2019 det fleråriga utbildningsprogrammet Säkerhet Energiservice Skellefteå, kallat SES. Programmet omfattar alla aspekter av säkerhet och involverar hela personalstyrkan samt våra samarbetspartners.

SES står för att Energiservice ska vara en trygg och säker arbetsplats och i programmet arbetar vi för att minska olycksfall och tillbud i vår verksamhet, säger Olov Boman, vd på Energiservice.

SES är ett flerårigt program som omfattar alla aspekter av en trygg och säker arbetsplats. Rutiner, processer och inte minst beteenden och attityder är inkluderat.

Vi vet att olyckor ofta beror på den mänskliga faktorn. Genvägar och chansningar kan få förödande konsekvenser i vår verksamhet. Därför adresserar SES både vårt ansvar som arbetsgivare att skapa en sund och trygg arbetsmiljö samt individens ansvar och inställning till säkerhet. Vi tar det till och med steget längre och menar att det är en kulturresa där vi vill att skydd och säkerhet ska vara en naturlig del av vår vakna tid. Vi vill motverka olycksfall både på jobbet och hemma, säger Olov

I arbetet med SES har Energiservice hämtat inspiration från andra företag och branscher, till exempel har de tittat på hur gruv- och byggindustrin arbetar med kultur och beteenden för att öka säkerheten och minska antalet arbetsplatsolyckor.

SES bygger på samarbete mellan alla medarbetare på Energiservice där allas insatser räknas och är precis lika viktiga. Programmet lanserades i mars 2019 och pågår i flera år framöver. Alla anställda berörs genom alltifrån dialogmöten till föreläsningar. Energiservice har även tagit fram en speciell logotype som nu trycks på arbetskläder och hjälmar.

Ses handlar i grunden om respekt och omtanke för varandra och våra nära och kära. Ett olycksfall är ett för mycket. Därför vill vi skapa förutsättningar för att bära med oss SES i vardagen. Utrustningen blir en påminnelse för oss alla att säkerhet alltid är prioriterat. Vi vill motverka olycksfall både på jobbet och hemma så att vi kan SES i hemmet efter dagens slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiservice tillhör en samhällsviktig funktion och jobbar aktivt för att skapa en säker och trygg miljö för anställda och kunder, detta oavsett omständigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfrågan på bredband är stor i Västerbotten och Energiservice ansluter dagligen nya villakvarter, sommarstugeområden och enskilda företag till fibernätet.

Vi tar ett helhetsansvar för leveransen. Vi projekterar, kontrakterar underleverantörer för grävning samt blåser och installerar fibern i fastigheten, säger William Khajeh, fibertekniker på Energiservice.

Energiservice har en grupp som arbetat med fiber sedan 2017 och som växer för varje år. Idag består den av sju tekniker som arbetar på fältet i alltifrån enskilda installationer till hela villakvarter

Uppdragen är varierande. Förutom att vi arbetar med tekniken så har vi också mycket kundkontakt. Eftersom det är vi som är ute på plats blir det enkelt för kunden att ha dialogen direkt med oss. Det är en fördel även för oss eftersom det ger bra struktur och kontroll på arbetet, berättar Wiliam.

Förutom installation av ny fiber så arbetar Energiservice även med löpande underhåll och åtgärdar problem som orsakas av t.ex. väder eller att någon gräver av en kabel.

Vi vet hur viktigt tillgång till internet är idag. Därför är det alltid prioriterat att snabbt få igång uppkopplingen igen, säger William.

Oavsett uppdrag så är målet alltid en trygg och säker anslutning. Energiservice arbetar efter branschens föreskrifter och alla tekniker går kontinuerligt utbildningar inom säkerhet, mätteknik och inom områden som gör att Energiservice kan garantera leverans av robusta fibernät.

Vi strävar efter att leverera en hundraprocentig kvalitet i våra fiberinstallationer, avslutar William.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 1 av 4

Kontakt

Email:
Telefon: 0910-71 66 00

Adress

Energiservice
Kanalgatan 71
931 80 Skellefteå
certificate 18001-2007