Nyheter

Att det inte ska ligga någon spänning på ledningarna när man börjar arbeta, det är djupt rotat i varje hemma-elektrikers medvetande. Fast det är en sanning med modifikation för proffs- elektrikerna. Sedan en tid tillbaka erbjuder Energiservice tjänsten Arbete med spänning (AMS) – precis som det låter så innebär det att jobben utförs medan spänningen fortfarande är på. AMS-jobb har många fördelar jämfört med traditionella jobb med spänningen avslagen.

 • Slutkunden slipper strömavbrott.
 • Företaget slipper kostnaderna för att avisera kunder om strömavbrott.
 • Montörerna kan avbryta arbetet och komma tillbaka nästa dag om arbetet är mer komplicerat än väntat, utan att slutkunden drabbas av ännu ett strömavbrott.

AMS-jobb innebär alltså mycket färre störningar för slutkunden, och har ekonomiska fördelar för företaget. AMS-jobb brukar ofta bli billigare än jobb utan spänning – trots att de tar längre tid än traditionella jobb – eftersom företaget slipper kostnaderna för avisering och kundservicekontakter.

Montörerna Johan Söder och Fredrik Birgersson gick AMS-utbildningen hösten 2012 och våren 2013. De hoppas på att AMS-jobben ska öka i framtiden.

”För mig känns det nästan säkrare med AMS än att jobba utan spänning. Man har inte ovissheten, man vet att spänningen alltid ligger på”, säger Johan, och Fredrik håller med.

”Det känns väldigt bra, det känns säkert. Man har sina stänger”, säger han, och syftar på de isolerade stängerna som våra montörer arbetar med.

Det finns också isolerade handskar, stegar och korgar som man kan använda vid olika AMS- jobb, men hittills har Johan och Fredrik mest använt stängerna.

”Jobb som vi har gjort hittills är till exempel att byta stolpar på 10, 20 och 30 kilovolt och att byta isolatorer”, berättar Johan.

Men AMS är inte bara begränsat till stolpar och isolatorer.

”Det går egentligen att göra allt som man gör utan spänning som AMS-jobb. Bara fantasin sätter gränser”, berättar Fredrik.

Olov Boman tillträder den 15 februari som VD för det nybildade underhållsbolaget Energiservice Skellefteå AB.

Inom koncernen Skellefteå Kraft bedrivs idag ett omfattande underhållsarbete för att säkra driften av företagets anläggningar. Underhållsinsatser, tillsyn, besiktning, och investeringsarbeten är viktiga både för driftsäkerheten och för att anläggningarna ska behålla sitt värde under hela dess tekniska livslängd.

För att effektivisera anläggningsunderhållet har det nya dotterbolaget Energiservice Skellefteå AB bildats. Bolaget startade sin verksamhet vid årsskiftet och nu tillträder den nye VD:n Olov Boman sin tjänst.

- Jag ser med spänning fram emot att få vara med från början av denna resa och det ska bli en mycket intressant utmaning att utveckla det nya bolaget till en betydande aktör inom underhållsbranschen de kommande åren. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Olov Boman.

Olov Boman är 45 år och kommer från Skellefteå. Han började på Boliden år 2000 och har haft olika chefsbefattningar inom koncernen. Sedan 2009 har han ansvarat för inköp av sekundära råvaror till Bolidens smältverk vid Boliden Commercial AB. Under åren 1995 – 2000 arbetade han som affärsområdeschef på AlimakHek AB.

För mer information kontakta:
Olov Boman
VD Energiservice
Mobil: 070-5637311
E-post: olov.boman@es.se

Som ett led i en pågående omorganisation inom Skellefteå Kraft-koncernen kommer vår verksamhet att flyttas till följande koncernbolag:

 • Energiservice Skellefteå AB
 • Organisationsnummer 559028-4310
 • Besöksadress: Kanalgatan 71B, 93180 Skellefteå
 • Fakturaadress: Box 395, 93124 Skellefteå
 • Moms-/VAT nummer: SE559028431001
 • Plusgiro: 77 54 69-0
 • Tel.nr: 0910-71 66 00
 • Web: http://www.es.se

Med anledning av ovanstående förändring vill vi uppmärksamma Er om att uppdatera Era kund-/leverantörsregister, med ovan stående information.

Eventuella frågor kan ställas till gerhard.lindwall@es.se

Kontakt

Email: info@es.se
Telefon: 0910-71 66 00

Adress

Energiservice
Kanalgatan 71
931 80 Skellefteå
Image
Image
Image